RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Smjernice računovođama za rad s neprofitnim organizacijama

Nepr - 12.2014, str. 3

Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2014. u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 12.2014, str. 9

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2014, str. 23

Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2014, str. 28

Utvrđivanje viška / manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima / manjkovima

Nepr - 12.2014, str. 32

Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.

Nepr - 12.2014, str. 35

Računski plan

Nepr - 12.2014, str. 39

Što neprofitne organizacije ne smiju zaboraviti

Nepr - 12.2014, str. 43

Oblici (modaliteti) prestanka udruge i likvidacijski postupak

Nepr - 12.2014, str. 45

Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2014, str. 48
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)