Prilog neprofitne organizacije

Presjek neprofitnog računovodstva za 2020. godinu
Nepr - 12.2020, str. 2
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Nepr - 12.2020, str. 24
Računovodstvene politike za udrugu
Nepr - 12.2020, str. 30
Neprofitne organizacije u ugostiteljstvu i turizmu
Nepr - 12.2020, str. 40
Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe
Nepr - 12.2020, str. 46
Izrada financijskih planova neprofitnih organizacija za 2021. godinu
Nepr - 12.2020, str. 61
Financijski nadzor neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2020, str. 66
Vremenik za neprofitne organizacije
Nepr - 12.2020, str. 82