Prilog neprofitne organizacije 12/2020

Presjek neprofitnog računovodstva za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene politike za udrugu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neprofitne organizacije u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izrada financijskih planova neprofitnih organizacija za 2021. godinu
Autor: Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.
Financijski nadzor neprofitnih organizacija
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Vremenik za neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Računski plan za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik