Prilog neprofitne organizacije 12/2021

Provjera stavaka u neprofitnim financijskim izvještajima za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na temeljna pitanja u djelovanju neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2021. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu u neprofitnim organizacijama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prestanak postojanja udruga
Autor: Nataša BRAMBERGER , dipl. iur.
Vremenik za neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik