Prilog neprofitne organizacije 12/2022

Priprema za godišnje financijske izvještaje u neprofitnom računovodstvu za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Osnova saznanja o neprofitnim organizacijama iz sustava neprofitnog računovodstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Udruge i ustanove u ugostiteljskoj djelatnosti i u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Planiranje kod neprofitnih organizacija za 2023. godinu
Autor: Ana MALJEVAC , dipl. oec.
Vremenski podsjetnik na neke obveze neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Računski plan za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.