RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost ugovora o kupoprodaji

Predmet: Jasno proizlazi da su prije zaključenja kupoprodajnog ugovora glede istih nekretnina zaključili i proveli u zemljišnim knjigama ugovor o osnivanju prava plodouživanja, što samo ukazuje da je zaključenje kupoprodajnog ugovora u propisanoj formi, uz naznaku da je kupoprodajna cijena isplaćena, uz plaćanje poreza, i uz dozvolu uknjižbe, imalo za cilj prijenos prava vlasništva.

Broj presude: 12 Gž -68/2019-3, od 11. studenog 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Analizom dokumentacije u spisu jasno proizlazi da su prije zaključenja kupoprodajnog ugovora glede istih nekretnina M. K. i I. A., 1973. zaključili i proveli u zemljišnim knjigama ugovor o osnivanju prava plodouživanja, što samo ukazuje da je zaključenje kupoprodajnog ugovora u propisanoj formi, uz naznaku da je kupoprodajna cijena isplaćena, uz plaćanje poreza, i uz dozvolu uknjižbe, imalo za cilj prijenos prava vlasništva. S druge strane, tijekom svih proteklih godina, dok su bili živi prednici stranaka, nisu poduzimali nikakve radnje u cilju povratka nekretnina, niti su zaključili bilo kakav ugovor ili sporazum iz kojeg bi se moglo naslutiti da je ugovor o kupoprodaji prividan ugovor.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)