Ništetnost ugovora o kupoprodaji


Predmet: Jasno proizlazi da su prije zaključenja kupoprodajnog ugovora glede istih nekretnina zaključili i proveli u zemljišnim knjigama ugovor o osnivanju prava plodouživanja, što samo ukazuje da je zaključenje kupoprodajnog ugovora u propisanoj formi, uz naznaku da je kupoprodajna cijena isplaćena, uz plaćanje poreza, i uz dozvolu uknjižbe, imalo za cilj prijenos prava vlasništva.

Broj presude: 12 Gž -68/2019-3, od 11. studenog 2019., od 14.09.2020

Sud: Županijski sud

Sukladno odredbi članka 285 stavka 1 Zakona o obveznim odnosima NN br 35 05 i 41 08 125 11 i 78 15 dalje ZOO identično kao i odredbom članka 66 stavka 1 Zakona o obveznim odnosima NN broj 53 91 73 91 3 94 7 96 i 112 99 dalje ZOO propisano je da prividan ugovor nema učinka među ugovornim strankama Svjedoci saslušani u dokaznom postupku nisu imali saznanja o okolnostima zaključenja predmetnih ugovora nego o načinu uživanja nekretnina koje su predmet ugovora a ugovorne stranke nisu saslušane jer je prednik tužiteljica umro prije pokretanja ovog postupka a prednik tuženice tijekom postupka tako da se o osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučivalo temeljem dokumentacije priložene u spisu Kupoprodajni ugovor zaključen je 15 prosinca 1977 između D K supruga prvo tužiteljice M K kao prodavatelja i I A supruga tuženice i brata prvo tužiteljice kao kupca kojim prodavatelj prodaje nekretnine navedene u tužbenom zahtjevu za cijenu od 20 000 00 dinara Ugovor je ovjeren u Općini pod brojem 3541 77 dana 28 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu