Nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Datum: 22.12.2021, Srijeda
Autor: HZMO

Uspostavite dokumentaciju u postupku kontrole obveznika i preuzmite zapisnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (e-Zapisnik) elektroničkim putem

Od 5. siječnja 2022. dostupna je nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola kojom se poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama) omogućava da:

  • elektroničkim putem uspostavljaju dokumentaciju s podacima o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (rekapitulacija, popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i popratna financijska dokumentacija)
  • elektroničkim putem preuzimaju zapisnik (e-Zapisnik) izrađen u provedbi postupka e-Kontrole.

Novom elektroničkom uslugom e-Kontrola proširena je postojeća usluga elektroničkog poslovanja HZMO Lana, putem koje se uspostavljaju i obrađuju sve e-Prijave za vođenje matične evidencije HZMO-a.

E-Kontrola korisnicima osigurava jedinstven način obavještavanja o kontroli obveznika, digitalno prikupljanje i obradu propisane dokumentacije za kontrolu obveznika te izradu i dostavu zapisnika o kontroli obveznika u elektroničkom obliku.

Uslugu mogu na jednostavan način koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave Lana, bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a.

Novoj e-Usluzi korisnici mogu pristupiti putem poveznice https://lana.mirovinsko.hr/, a detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/. Korisnici se mogu registrirati zasebno za svaku pojedinu uslugu (e-Prijave, eMPP-1, e-Kontrola) ili objedinjeno za sve usluge.

Uvođenjem nove elektroničke usluge e-Kontrola, HZMO dodatno unaprjeđuje svoje digitalno poslovanje i zajedno s već postojećim e-Uslugama, osim jednostavnijeg i jeftinijeg poslovanja, pridonosi i bržem ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Povratak na vijesti