Nova (peta) promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Datum: 06.10.2022, Četvrtak
Autor: N.D.

U listopadu 2022. godine HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su (peti po redu) Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine.), (Nar. nov., br. 115/22.). Promjene koje su tu obznanjene, baš kao i one četvrte po redu (Nar. nov., br. 93/22.) s obzirom na to da nadležan ministar nije proširio njihovu primjenu na ... sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. . 58/07. i 72/07. – ispravak),… primjenjuju samo njegovi prethodno navedeni potpisnici.

Prema prijašnjoj praksi, očekuje se donošenje odluke te vrste. Još uvijek se očekuje i odluka te vrste za IV. promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (KU 93/22.). O tim IV. promjenama pisano je u časopisu RRiF 10/22., str. 151-156. Stoga, dok god se ne proširi primjena, IV. (dalje, KU 93/22.) i V. (dalje, KU 115/22.) promjene primjenjuju samo uvodno navedeni potpisnici.

Zadnja (peta) promjena je ona koja se odnosi na najnižu osnovnu plaću za XI. tarifni stav koji je zaključno s KU 93/22. uz članove uprave i direktore uključivao i vlasnike obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja je navedena u svoti od 15.000,00 kn. Sada nakon ovih petih promjena u KU 115/22., XI. tarifni stav se odnosi samo na članove uprave i direktore kojima će osnovna plaća kada ministar rada proširi primjenu IV. (KU 93/22.) i V. (KU 115/22.) promjena biti 15.000,00 kn. Sada XI. Tarifna grupa glasi:

Grupa složenosti

Poslovi – radna mjesta

Osnovna plaća u kunama

Po satu

Mjesečno

XI. grupa poslova

Član Uprave, direktor

86,21

15.000,00


Na našim mrežnim stranicama objaviti ćemo vijest kada budu poznate informacije o proširenju tih promjena.

Do tada osobe na koje je proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo primjenjuju ono što je napisano u časopisu RRiF br., 3/22. (str. 205.-216.), i tarifne stavove koji su objavljeni u časopisu RRiF br. 12/20. (str. 303.-304.).

Povratak na vijesti