Nova pravila o sigurnosti prometa na cestama

Datum: 03.08.2022, Srijeda
Autor: A. V.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje: ZSPC) su stupile na snagu 30. srpnja 2022. godine.

Ovim su novelama ZSPC-a, između ostalog, uvedeni neki novi pojmovi (npr. potpuno automatizirano vozilo /automatizirano vozilo bez upravljača/, osobna prijevozna sredstva, pomoćna pješačka sredstva, zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni i dr.) te su prilagođene odredbe ZSPC-a koje se odnose na sigurno sudjelovanje u prometu novih kategorija vozila, poput električnih romobila, električnih monocikala i dr.

Zbog predvidivih kriznih situacija novelama ZSPC-a se precizira što predstavlja koridor za prolazak vozila hitnih službi.

Nadalje, novelama ZSPC-a se ukidaju registarske pločice s crvenim i zelenim brojkama i slovima te se omogućuje vozačima koji imaju privremenu nesposobnost za sigurno upravljanje vozilima zbog trenutnog zdravstvenog stanja, na rok ne duži od 6 mjeseci, da ne moraju obavljati ponovni liječnički pregled.

Vezano uz novounsesne zabrane, ističemo onu koja se odnosi na parkiranje na prostorima punionica električnih vozila za ona koja se ne pune električnom energijom.

Što se pak tiče novčanih kazni za prekršaje, novelama ZSPC-a su one pooštrene (povećane) te se one usklađuju i ujednačavaju za ponavljanje prekršaja (recidivizam) prema svim vozačima jednako, bez obzira na državu izdavanja vozačke dozvole.

S druge pak strane, novelama ZSPC-a se omogućava vozačima B kategorije upravljanje motornim triciklima na području RH te se nastoji smanjiti administrativno i financijsko opterećenje vozača, liječnika, policijskih uprava i postaja.

O svemu detaljnije, u članku u časopisu Pravo i porezi br. 9/22.

Povratak na vijesti