Nova stopa zatezne kamate

Datum: 04.01.2016, Ponedjeljak
Autor: Š.G.

Hrvatska narodna banaka u  Nar. nov. br. 140. od 30. prosinca 2015.  objavila je prosječnu kamatnu stopu na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1. svibnja 2015. do 31. listopada 2015., a koja se primjenjuje od  1. siječnja do 30. lipnja 2016. u visini od 5,05%.

Iz takve referentne kamatne stope izračunava se zatezna kamata kao što je prikazano u tablici u nastavku.

Stope zateznih kamata  koje se obračunavaju na zakašnjenje u plaćanju od 1. kolovoza 2015. do 30. lipnja 2016. između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava i u drugim odnosima

Povratak na vijesti