Nova stopa zateznih kamata

Datum: 07.07.2017, Petak
Autor: Š.G.

      Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 4,41% prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa izračunavaju zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 9,41%, a
  • u ostalim odnosima 7,41%.

      Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 64/17.

      U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za razdoblje od 1. kolovoza do 31.prosinca 2017. godine koje se obračunavaju na zakašnjenje plaćanja između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava i u ostalim odnosima.

Pregled zateznih kamata

Povratak na vijesti