Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2022.

Datum: 03.01.2022, Ponedjeljak
Autor: A.V.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. (Nar. nov., br. 118/21.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u idučoj kalendarskoj godini, što je sada učinjeno i za 2022. godinu.

Tako, u 2022. godini spomenuta neto-plaća za provedbu ovrhe iznosi 7.086,00 kn.

Na temelju izričitih pravila iz OZ-a (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:

  1. veća od 7.086,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 4.724,00 kn (7.086,00 / 3 x 2);
  2. manja od 7.086,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):
    1. od 4.724,00 kn - dakle, ako mu je neto-plaća veća od 6.298,66 kn (svota koja je izračunana temeljem OZ-a: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće,) a manja (ili jednaka) 7.086,00 kn – mora se plijeniti sve iznad 4.724,00 kn,
    2. u visini 3/4 netoplaće radnika - dakle, ako je neto-plaća manja (ili jednaka) od 6.298,66 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.

Navedena svota plaće (kojom se određuje zaštita od ovrhe) primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2022. i nadalje.

Za detaljne naputke, v. članak Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini objavljen u časopisu RRiF br. 1/22., str. 83. i 84. (A.V.)

Povratak na vijesti