Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2023.

Datum: 02.01.2023, Ponedjeljak
Autor: A.V.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. nov., br. 125/22.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u idućoj kalendarskoj godini, što je sada učinjeno i za 2023. godinu.

Tako, u 2023. godini spomenuta neto-plaća za provedbu ovrhe iznosi 1.006,44 €.

Na temelju izričitih pravila iz OZ-a (osim ako nije riječ o alimentaciji – obvezi uzdržavanja vlastitog djeteta) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:

    I. veća od 1.006,44 €, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 670,96 € (1.006,44 / 3 x 2);

    II. manja od 1.006,44 €, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):

    a) od 670,96 € - dakle, ako mu je neto-plaća veća od 894,61 € (svota koja je izračunana temeljem OZ-a: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće) a manja (ili jednaka) 1.006,44 € – mora se plijeniti sve iznad 670,96 €,

    b) u visini 3/4 netoplaće radnika - dakle, ako je neto-plaća manja (ili jednaka) od 894,61 € – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.

Navedena svota plaće (kojom se određuje zaštita od ovrhe) primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2023. i nadalje.

Za detaljne naputke, v. u časopisu RRiF br. 1/23., str. 76. i 77.

Povratak na vijesti