Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2024. godini

Datum: 29.12.2023, Petak
Autor: A.V.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. (Nar. nov., br. 131/23.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), utvrdio je tzv. republički prosjek koji se primjenjuje u cijeloj 2024. godini.

Spomenuti republički prosjek tj. neto-plaća za provedbu ovrhe u 2024. godini iznosi 1.131,00 €.

Na temelju izričitih pravila iz OZ-a (osim ako nije riječ o alimentaciji – obvezi uzdržavanja vlastitog djeteta) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:

    a) veća od republičkog prosjeka, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 754,00 € (1.131,00 / 3 x 2);

    b) manja od 1.131,00 €, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):

    • od 754,00 € - dakle, ako mu je neto-plaća veća od 1.005,33 € (3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne neto-plaće), ali manja od (ili jednaka) 1.131,00 € – tada se mora plijeniti sve iznad 754,00 €,
    • u visini 3/4 neto-plaće radnika (ovršenika) i to ako je njegova neto-plaća manja od (ili jednaka) 1.005,33 € – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.

Navedena svota plaće (kojom se određuje zaštita od ovrhe) primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2024. godine i nadalje.

Za detaljne naputke, v. u časopisu RRiF br. 1/24., str. 88. i 89.

Povratak na vijesti