Nove isplatne liste, naknade za neiskorišteni GO i otpremine

Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 10.07.2023

Cijena: 87,50


Objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće te isplaćenih i neisplaćenih primitaka (naknade za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine) na temelju radnog odnosa. Neke promjene vezane za isplatnu listu stupile su na snagu još početkom 2023. godine te proizlaze iz Zakona o radu, dok većina novosti stupa na snagu objavom novog Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Na ovom webinaru cilj nam je upozoriti vas na konačne promjene koje se odnose na iskazivanje podataka na novim isplatnim listama

Program:

Nove isplatne liste obračuna plaće, naknade plaće, naknade za neiskorišteni godišnji odmor te otpremnine
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Aktualnosti vezane za utvrđivanje plaće, naknade plaće i otpremnina
 • Koji sve primitci mogu činiti sastavni dio plaće
 • NOVE isplatne liste o plaći, naknadi plaće, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnin
 • Mora li isplatna lista imati sve elemente i koje
 • Tko mora potpisati isplatnu listu isplaćene plaće, a tko neisplaćene plaće
 • NOVA isplatna lista NP1 – ovršna isprava
 • Dodatci na plaću (kumuliranje dodataka na plaću, osnovica za utvrđivanje dodataka na plaću), ostali primitci i osnovna plaća
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Aktualnosti u vezi s dostavom isplatnih lista
 • Utvrđivanje plaće i iskazivanje u isplatnoj listi
 • Utvrđivanje prava na naknadu plaće (prosjek prethodno isplaćenih plaća, naknada za blagdan)
 • NOVO! Obveza iskazivanja prijevoza s posla i na posao, nagrade za radne rezultate, troškova prehrane na isplatnoj listi
 • Utvrđivanje prava i isplata otpremnine te iskazivanje na isplatnoj listi za otpremninu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. lipnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 87,50 eura (70,00 eura + 25 % PDV-a) / 659,27 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.