Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak

Datum: 04.03.2021, Četvrtak
Autor: A.B.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. Svi poslodavci koji su mogli koristiti mjeru za siječanj i veljaču 2021. mogu i nadalje koristiti mjeru za ožujak. Iznimka su poslodavci iz djelatnosti K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja kao i iz djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92) koji za ožujak više ne mogu koristiti ovu mjeru. Pravne osobe u sustavu (sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu i sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu) ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu za ožujak 2021. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu odnosno sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu, da su sredstva za plaće radnika za koje se traži potpora nisu financirana ili sufinancirana sredstvima iz drugih javnih izvora. Zavod može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave.

Poslodavci koji se žele prijaviti na mjeru morali su imati registriranu djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. prosinca 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi.

Potpora za očuvanje radnih mjesta se dodjeljuje u svoti od 2.000,00 do 4.000,00 kuna ovisno o padu prihoda/primitka, odnosno za zatvorene djelatnosti odlukom Stožera 4.000,00 kuna

Mjera se i nadalje odnosi na očuvanje radnih mjesta koja su ugrožena posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Visina potpore jest 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Poslodavci sa pogođenih područja za korištenje mjere ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda. Pri podnošenju zahtjeva za mjeru poslodavci će morati dostaviti samo izjavu kojom će izjaviti, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. HZZ će naknadno raditi dodatne provjere, te može tražiti i dodatne dokaze o navodima iz izjave.

Zahtjev za dodjelu potpore predaje se novi bez obzira da li koristili mjeru za siječanj/veljaču 2021. i to za sve radnike zaposlene do 28. veljače 2021. godine. Zahtjevi za dodjelu potpore za ožujak 2021. godine zaprimaju se od 1. travnja 2021. godine do zaključno 20. travnja 2021. Više o tome možete pročitati na stranicama HZZ-a.

Povratak na vijesti