Nove visine dnevnica za inozemstvo

Datum: 12.02.2024, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Dnevnice za službeni put u inozemstvo i dnevnice za rad na terenu radnicima se, pod propisanim uvjetima, mogu isplatiti neoporezivo do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. U Narodnim novinama br. 16/24. objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Navedena Odluka stupila je na snagu danom donošenja odnosno 8. veljače 2024. godine.

Prema novoj Odluci povećane su svote dnevnica te su propisane dnevnica za države za koje do sada nije bila posebno propisana visina: Republika Kosovo, Republika San Marino, Kneževina Lihtenštajn i Država Vatikanskog grada. Za ostale države koje nisu spomenute na popisu primjenjuje se svota neoporezive dnevnice od 50 USD.

Zemlja Svota dnevnice
Islamska Republika Afganistan50,00 USD
Republika Albanija50,00 EUR
Alžirska Narodna Demokratska Republika50,00 USD
Kneževina Andora90,00 EUR
Republika Angola50,00 USD
Argentinska Republika55,00 USD
Republika Armenija50,00 EUR
Australija100,00 USD
Republika Austrija90,00 EUR
Republika Azerbajdžan55,00 USD
Kraljevina Belgija90,00 EUR
Republika Bjelarus50,00 EUR
Višenacionalna Država Bolivija50,00 USD
Bosna i Hercegovina50,00 EUR
Savezna Republika Brazil55,00 USD
Republika Bugarska70,00 EUR
Republika Cipar80,00 EUR
Crna Gora50,00 EUR
Češka Republika80,00 EUR
Republika Čile55,00 USD
Kraljevina Danska90,00 EUR
Demokratska Narodna Republika Koreja50,00 USD
Arapska Republika Egipat55,00 USD
Republika Estonija80,00 EUR
Savezna Demokratska Republika Etiopija50,00 USD
Republika Filipini50,00 USD
Republika Finska90,00 EUR
Francuska Republika90,00 EUR
Helenska Republika70,00 EUR
Gruzija50,00 EUR
Republika Indija50,00 USD
Republika Indonezija50,00 USD
Republika Irak60,00 USD
Islamska Republika Iran60,00 USD
Irska90,00 EUR
Republika Island90,00 EUR
Talijanska Republika80,00 EUR
Država Izrael85,00 USD
Jamajka50,00 USD
Japan85,00 USD
Republika Jemen50,00 USD
Hašemitska Kraljevina Jordan50,00 USD
Republika Južna Afrika55,00 USD
Kanada100,00 USD
Država Katar100,00 USD
Republika Kazahstan75,00 USD
Republika Kenija50,00 USD
Narodna Republika Kina55,00 USD
Posebno upravno područje Hong Kong Narodne Republike Kine100,00 USD
Kirgiska Republika50,00 USD
Republika Kolumbija55,00 USD
Republika Kongo50,00 USD
Republika Kosovo45,00 EUR
Republika Kuba50,00 USD
Država Kuvajt85,00 USD
Republika Latvija70,00 EUR
Libanonska Republika50,00 USD
Republika Liberija50,00 USD
Država Libija55,00 USD
Kneževina Lihtenštajn80,00 EUR
Republika Litva80,00 EUR
Veliko Vojvodstvo Luksemburg90,00 EUR
Mađarska70,00 EUR
Malezija75,00 USD
Republika Malta90,00 EUR
Sjedinjene Meksičke Države55,00 USD
Kneževina Monako80,00 EUR
Republika Mozambik50,00 USD
Kraljevina Nizozemska90,00 EUR
Kraljevina Norveška90,00 EUR
Novi Zeland85,00 USD
Savezna Republika Njemačka90,00 EUR
Islamska Republika Pakistan50,00 USD
Republika Panama75,00 USD
Republika Peru55,00 USD
Republika Poljska70,00 EUR
Portugalska Republika70,00 EUR
Republika Koreja85,00 USD
Republika Moldova50,00 EUR
Republika Sjeverna Makedonija50,00 EUR
Rumunjska70,00 EUR
Ruska Federacija75,00 USD
Republika San Marino90,00 EUR
Kraljevina Saudijska Arabija100,00 USD
Republika Senegal50,00 USD
Republika Singapur100,00 USD
Sirijska Arapska Republika50,00 USD
Sjedinjene Američke Države100,00 USD
Slovačka Republika70,00 EUR
Republika Slovenija80,00 EUR
Republika Srbija50,00 EUR
Republika Sudan50,00 USD
Kraljevina Španjolska80,00 EUR
Kraljevina Švedska90,00 EUR
Švicarska Konfederacija90,00 EUR
Republika Tadžikistan50,00 USD
Kraljevina Tajland55,00 USD
Republika Tunis50,00 USD
Turkmenistan55,00 USD
Republika Turska70,00 EUR
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske80,00 EUR
Ujedinjeni Arapski Emirati100,00 USD
Ukrajina70,00 EUR
Republika Uzbekistan50,00 USD
Država Vatikanskoga Grada80,00 EUR

Povratak na vijesti