Novi Zakon o proračunu

Datum: 26.01.2022, Srijeda
Autor: N.D.

Zakon o proračunu je temeljni zakon kojim se uređuje djelatnost proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Uz uključivanje već postojećih postupanja u taj novi zakonski okvir, uvedene su i neke novosti. Očekuje se donošenje većeg broja provedbenih propisa a do njihova donošenja primjenjuje se niz prethodno donesenih propisa. Uz te provedbene propise morat će se donijeti i neki drugi akti i naputci.

O tom Zakonu može se pročitati u članku Novi Zakon o proračunu koji je objavljen u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/22. kojim se uz sažeti pregled njegovih odredaba posebno naglašavaju različitosti u odnosu na dosadašnji opći proračunski sustav.

Povratak na vijesti