Novi Zakon o strancima

Datum: 03.12.2020, Četvrtak
Autor: H. V.

U Nar. nov., br. 133/20 objavljen je novi Zakon o strancima, koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Novim Zakonom o strancima ukida se godišnja kvota dozvola za zapošljavanje i umjesto toga se uvodi sustav u kojem djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje državljana trećih zemalja više neće biti unaprijed točno određeni, nego će ovisiti o potrebama tržišta rada, koje će ocjenjivati Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz provođenje testa tržišta rada.

Poslodavci će tako morati, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji, od područne službe odnosno ureda HZZ-a zatražiti provođenje testa tržišta rada. Test tržišta rada obuhvatit će provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba te postupak posredovanja, sve s ciljem zapošljavanja radnika s nacionalnoga (hrvatskog) tržišta rada.

Za određena zanimanja i poslove poslodavci neće morati najprije tražiti provođenje testa tržišta rada već će zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad moći odmah podnijeti nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji.

Detaljnije o izdavanju dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja nakon 1. siječnja 2020. godine moći ćete pročitati u novom broju časopisa RRiF 1/21 te u novom broju časopisa PiP 1/21.

 

Povratak na vijesti