Novi zakon o strancima

Datum: 21.11.2011, Ponedjeljak
Autor: T.B.

Novim Zakonom redefiniraju se vrste viza, ukida se mogućnost izdavanja vize na zajedničku putnu ispravu, a osobe koje su upisane kao sukorisnici u putnoj ispravi podnose zasebni zahtjev za izdavanje vize. Utvrđeni su minimalni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi zahtjev za izdavanje vize bio zaprimljen.

Također, propisano je da vize za Republiku Hrvatsku izdaju i diplomatske misije, odnosno konzularni uredi drugih država s kojima je Republika Hrvatska sklopila dvostrani ugovor o zastupanju.

Najveća novost u području viza jest uvođenje instituta žalbe na odluku o odbijanju vize koja se dostavlja strancu u pisanom obliku na propisanom obrascu. S tim da o žabi odlučuje Povjerenstvo pri ministarstvu nadležnom za vanjske poslove koje je i središnje državno tijelo nadležno za pitanje viza.

U području rada i zapošljavanja stranaca uvodi se novi pravni pojam „dozvola za boravak“ i rad unutar godišnje kvote i izvan godišnje kvote, koja je istodobno odobrenje za privremeni boravak i rad. Na taj način je pojednostavljeno zapošljavanje stranaca u nas.

Povratak na vijesti