Novo sredstvo ili predmet ovrhe


Predmet: Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe se ne može smatrati prijedlogom za ovrhu kojim se pokreću novi ovršni postupak, jer ovrhovoditelj predlaže novo sredstvo ili predmet ovrhe u već pokrenutom ovršnom postupku radi namirenja iste tražbine.

Broj presude: Gr1 383/2019-2, od 6. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Iz stanja spisa proizlazi da je ovrhovoditelj 1 ožujka 2013 Općinskom građanskom sud u Zagrebu podnio prijedlog za ovrhu a na temelju ovršne isprave pravomoćnog i ovršnog rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P 819 11 od 15 studenog 2012 pljenidbom plaće ovršenika da je predmetni ovršni spis ustupljen Općinskom sudu u Osijeku na temelju rješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su IV 671 13 6 od 19 lipnja 2013 da je rješenjem Općinskog suda u Osijeku poslovni broj Ovr 3373 2013 2 od 30 srpnja 2013 određena ovrha pljenidbom plaće ovršenika da ovrha određena tim rješenjem nije provedena te je Općinski sud u Osijeku na temelju prijedloga ovrhovoditelja za promjenu predmeta i sredstva ovrhe podnesenom 27 srpnja 2014 istom sudu rješenjem poslovni broj Ovr 2340 2014 3 od 13 studenog 2014 odredio ovrhu na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu