Novosti i aktualnosti u vezi s obračunom plaća i ostalih primitaka u 2022.


Trajanje: 3 h 37 min
Datum: 13.01.2022

Cijena: 575,00 kn


Krajem 2021. godine počeo je vrijediti novi Zakon o minimalnoj plaći koji je donio brojne izmjene na koje se poslodavci trebaju prilagoditi do 1. veljače 2022. godine. Naime, s tim datumom svojim radnicima trebaju ponuditi izmjenu ugovora o radu.

Za 2022. godinu utvrđuje se nove osnovice za obračun doprinosa. Članovi uprave još uvijek trebaju podmiriti doprinose na propisanu osnovicu kako ne bi podmirivali dodatne doprinose prema rješenju. O čemu isplatitelji trebaju voditi brigu pri obračunu plaće u 2022. godini, na jednostavan način objasnili smo na ovom webinaru.

Program:

Obračun plaće u 2022. godini te ostale aktualnosti
Predavačica: Lucija Turković-Jarža, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Nova poduzetnička plaća i nove osnovice za obrtnike
 • Obračun osobnog odbitka i osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
 • Obračun plaće u naravi
 • Obračun plaće umirovljenicima i posebna postupak Porezne uprave
 • Minimalna i maksimalna mjesečna i godišnja osnovica za obračun doprinosa
 • Isplata bonusa i godišnja osnovica za obračun doprinosa
 • Isplata plaće mladoj osobi i osobi koja se prvi put zapošljava te povrat poreza na dohodak mladim osobama
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Obračun plaće za osobe koje borave i rade na potpomognutom području I. skupine i Gradu Vukovaru

Novosti vezane za porez na dohodak u 2022. godini i ostali primitci
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje minimalne plaće u 2022. godini za puno i nepuno radno vrijeme
 • Visina minimalne plaće za graditeljstvo
 • Isplata stipendija u 2022. godini
 • Na što trebaju paziti studenti koji rade putem studentskog servisa
 • Isplata dividenda i ostalih primitaka u slučaju primanja potpore
 • Neoporezive premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sistematski pregledi, III. stup mirovinskog osiguranja
 • Isplata drugih dohodaka u 2022. godini
 • plaće direktora, članova uprave, zaposlenih umirovljenika, likvidatora u 2022. godini, pravo na otpremninu radnika i članova uprave

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).