Webinar
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka

13. prosinca 2022. webinar "Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka"


Mjesto Vrijeme održavanja
web13. prosinca 2022. (utorak) u 9:30 sati
 

Od siječnja 2023. godine očekuju nas mnoge promjene kod obračuna plaće i drugih primitaka. Osim uvođenja eura, poslodavci trebaju primijeniti i nova pravila za neke neoporezive primitke, primijeniti minimalnu plaću za 2023. godinu i odredbe proširenih kolektivnih ugovora. Nove su najniže i najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa, a jednako tako i najniža direktorska osnovica. Na ovom ćemo webinaru kroz primjere iz prakse objasniti sve novosti i aktualnosti iz područja poreza na dohodak u 2022. i 2023. godini.

Program:

Aktualnosti kod plaća
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Minimalna plaća u 2023. godini i nove osnovice za obračun doprinosa
 • Neoporezivi primitci i njihove specifičnosti (prehrana, loco-vožnja, dar u naravi i sl.)
 • Obračun plaće za prosinac i ostalih primitaka u slučaju isplate u siječnju
 • Nove osnovice za članove uprave
 • Primjena proširenih kolektivnih ugovora
 • Obračun plaće u naravi s osvrtom na promjene od listopada 2022. godine
 • Obračun putnih naloga i isplata u eurima
 • Osobni odbitak i cenzus za uzdržavane članove i djecu

Aktualnosti vezane za utvrđivanje naknade plaće
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min odgovori na pitanja

 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 • Postupanje u slučaju bolovanja zbog ozljede na radu nakon uvođenja eura
 • Utvrđivanje visine naknade plaće kada je plaća isplaćivana u kunama i eurima, iskazivanje na potvrdi o plaći
 • Dostava potvrda o visini plaće radnicima
 • Očinski dopust i ostale aktualnosti
 • Bolovanje za osobe starije od 70 godina i ostale aktualnosti i novosti kod isplate naknade za bolovanje
 • O čemu trebaju voditi računa umirovljenici u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Aktualnosti kod najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Osvrt na godišnji obračun poreza i prireza koji radi poslodavac
 • Kako trebaju postupiti porezni obveznici ako se povrat poreza ne može ostvariti na temelju godišnjeg obračuna
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika te radnika koji su zaposleni na određeno radno vrijeme u sezoni
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate
 • Nova najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 99,54 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
13. prosinca 2022. webinar "Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NRETVA