Webinar
Novosti u obračunu plaće

13. i 14. prosinca 2023. webinar "Novosti u obračunu plaće"


Mjesto Vrijeme održavanja
web13. prosinca 2023. (srijeda) u 9:30 sati
web14. prosinca 2023. (četvrtak) u 9:30 sati
 

Donesene su brojne izmjene propisa koje se odnose na obračun plaća u 2024. godini. Poznate su i nove osnovice za obračun doprinosa i minimalna plaća, koje treba primijeniti u 2024. godini.

Na plaće svih radnika koje su niže od 1.300,00 € bruto bit će potrebno primijeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MIO I. stup). To umanjenje treba primijeniti već na plaću za prosinac 2023. godine, a u praksi su moguće različite situacije.

O čemu sve isplatitelji trebaju voditi računa pri obračunu plaće prema novim pravilima te koje posebnosti mogu nastati u prijelaznom razdoblju, detaljno ćemo objasniti na ovom webinaru .

Program:

Novosti vezane za obračun doprinosa i poreza na dohodak u 2024. godini
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Obračun minimalne plaće u 2024. godini
 • Obračun doprinosa za umirovljenika u radnom odnosu
 • Obračun doprinosa za minimalnu plaću koja se isplaćuje za prosinac i za siječanj
 • Novi Obrazac JOPPD i nove oznake
 • Porezne stope za plaću prema odlukama JLS-a
 • Isplata plaće za prosinac 2023. u prosincu 2023. godine
 • Plaće direktora, članova uprave i zaposlenih umirovljenika u 2024. godini
 • Obračun plaće za nepuno radno vrijeme radnika koji rade kod jednog ili kod dvaju poslodavaca
 • Izjava radnika za iskorišteno umanjenje osnovice za MIO I. i uvid u sustav ePorezna
 • Iskazivanje umanjenja osnovice u Obrascu JOPPD
 • Na koje primitke treba primijeniti umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa
 • Posebnosti isplate plaće u više navrata

Aktualnosti vezane za utvrđivanje naknade plaće i minimalne osnovice za obračun doprinosa i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa u 2024. godini
 • Utvrđivanje naknade plaće
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Očinski dopust i ostale aktualnosti
 • Bolovanje za starije od 70 godina i ostale aktualnosti i novosti kod isplate naknade za bolovanje prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Obračun plaće za osobe koje borave i rade na potpomognutom području I. skupine i Gradu Vukovaru
 • Poduzetnička plaća za 2024. godinu

Novosti u vezi s osobnim odbitkom te aktualnosti kod najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa i neoporezivih primitaka
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje osnovnoga osobnog odbitka za 2024. godinu
 • Cenzus za uzdržavane članove i djecu za 2024. godinu
 • Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
 • Prigodno darivanje radnika za 2023. i 2024. godinu
 • Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2024. godini
 • Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće za 2023. godinu

Podatci o webinaru

Datumi održavanja:

 • 13. prosinca 2023. godine (srijeda)
 • 14. prosinca 2023. godine (četvrtak)

Sudionici se prijavljuju za datum održavanja koji im više odgovara.

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • Ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • Navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • Na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • Petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • Sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • Internetska veza
 • Praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • Instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • Ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
13. i 14. prosinca 2023. webinar "Novosti u obračunu plaće"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DINRA