Seminar i webinar
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti

od 21. studenoga do 6. prosinca 2023. seminari u sedam gradova i dva webinara "Primjena novosti u poreznim propisima u 2024. godini i druge porezne i računovodstvene aktualnosti"


Mjesto Vrijeme održavanja
SPLIT, Hotel Amphora, Šet. Pape Ivana Pavla II br.5121. studenoga 2023. (utorak)
ZADAR, Hotel Kolovare, Bože Peričića 1422. studenoga 2023. (srijeda)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 523. studenoga 2023. (četvrtak)
PULA, Hotela Park Plaza Histria, Verudella 1724. studenoga 2023. (petak)
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 427. studenoga 2023. (ponedjeljak)
ZAGREB, Hotel Sheraton, Kneza Borne 228. studenoga 2023. (utorak) POPUNJENO
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 129. studenoga 2023. (srijeda)
web, Zoom platforma30. studenoga 2023. (četvrtak) POPUNJENO
web, Zoom platforma5. prosinca 2023. (utorak) POPUNJENO
web, Zoom platforma6. prosinca 2023.(srijeda) POPUNJENO
 

Snimka webinara od 30.11.2023. je u prodaji i može se naručiti OVDJE.

Od 1. siječnja 2024. godine primjenjuju se izmijenjeni porezni propisi iz područja poreza na dohodak, doprinosa, PDV-a i dobitka. Navedene se izmjene odnose na novi obračun plaće, primjenu novih stopa poreza na dohodak i ukidanje prireza, novi prag za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a, novu graničnu svotu prihoda za primjenu stope poreza na dobitak i dr.

Osim toga, na seminaru / webinaru će se odgovoriti na aktualna računovodstvena i porezna pitanja koja se odnose na sastavljanje poreznih i financijskih izvještaja za 2023. godinu – prva koja se sastavljaju u eurima. Pozivamo Vas na naš seminar / webinar radi razmjene korisnih znanja i onih detalja u primjeni propisa koji će Vam koristiti u radu.

Program:

I. Porezna reforma od 1. siječnja 2024. godine

A. Novosti u vezi s obračunom plaće i ostale izmjene u dohotku

 • Novi način obračuna plaće (smanjenje doprinosa za MIO I. stup, ukidanje prireza i primjena nižih i viših stopa poreza na dohodak)
 • Primjena novih – povećanih poreznih stopa poreza na dohodak od kapitala, imovine i dr.
 • Nove svote osnovnoga osobnog odbitka i uvećanja osobnog odbitka
 • Nove svote neoporezivih primitaka u 2024. godini
 • Porezni tretman napojnica
 • Nove – zaokružene svote graničnih vrijednosti (mjesečna i godišnja porezna osnovica, otpis imovine i potraživanja i dr.)
 • Ostale izmjene iz područja poreza na dohodak

B. Novosti u porezu na dobitak

 • Novi rokovi dospijeća plaćanja razlike poreza na dobitak po poreznoj prijavi
 • Novi pragovi za primjenu stopa poreza na dobitak, prelazak s dohotka na dobitak, plaćanje poreza na dobitak prema novčanom načelu i dr.
 • Nove – zaokružene svote graničnih vrijednosti (u vezi s otpisom imovine i potraživanja, amortizacije osobnih automobila, predmeta promidžbe i dr.)
 • Promjene u plaćanju poreza po odbitku
 • Promjene i novosti u vezi s porezno (ne)priznatim troškovima (darovanja i mita)

C. Novosti u PDV-u

 • Novi pragovi (za ulazak u sustav PDV-a / izlazak iz sustava PDV-a, tromjesečno plaćanje PDV-a, ispravak pretporeza, povrat PDV-a u putničkom prometu)
 • Nova mogućnost smanjenja porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate potraživanja
 • Ostale izmjene u PDV-u

D. Izmjene ostalih poreznih i računovodstvenih propisa

 • Novosti u Zakonu o fiskalizaciji (nova granična svota za plaćanje u gotovini i dr.)
 • Novosti u Zakonu o lokalnim porezima (ukidanje prireza, izmjene u porezu na kuće za odmor i dr.)
 • Novosti u Zakonu o računovodstvu (Izvješće o informacijama o porezu na dobit, izvještavanje u funkcijskoj valuti) i izmjene u Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-ja
II. Porezne aktualnosti

A. Plaće i ostali primitci u 2023. godini

 • Konačni obračun plaće za 2023. godinu
 • Osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
 • Isplata trinaeste plaća
 • Neoporezive isplate u 2023. godini (božićnice, nagrade za radne rezultate i dr.)

B. Aktualnosti u PDV-u

 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te prava i obveze koje pritom nastaju
 • Posebnosti obračuna PDV-a za prosinac 2023. godine
 • Ispravci pretporeza za zalihe i gospodarska dobra te ostale aktualnosti
III. Pripreme za godišnji obračun za 2023. godinu
 • Priprema za sastavljanje financijskih izvješća u eurima
 • Priprema za obračun poreza na dobitak
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi predujmova, zajmova i zaliha
 • Kamate s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
 • Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja
 • Porezno motrište troškova rezerviranja
 • Otpisi obveza prema dobavljačima, zajmodavcima i sl.
 • Obračun amortizacije i promjena korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
 • Posebnosti u izračunu predujmova poreza na dobitak za 2023. godinu
IV. Odgovori na pitanja

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Podatci o seminaru/webinaru

Datumi održavanja: u sedam gradova od 21. do 29. studenoga 2023., te online 30. studenoga i 5. i 6. prosinca 2023.

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za seminar

 • Ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • Svi zainteresirani, koji nisu u mogućnosti doći osobno na seminar, mogu se prijaviti za sudjelovanje putem Zoom  platforme
 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja, odnosno održavanja samo webinara.

Prijava za webinar

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • Ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • Navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • Na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • Petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • Sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje