RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nužni nasljedni dio

Predmet: Obzirom na zaključak drugostupanjskog suda da je prednica parničnih stranaka raspolagala spornim novčanim sredstvima za svog života, to ne dolazi do primjene čl. 144. Zakona o nasljeđivanju. Pravilno drugostupanjski sud ukazuje da je tužitelj imao pravo, ako je ocijenio da je raspolaganjem prednice došlo do povrede nužnog dijela nasljedstva, tražiti vraćanje dara u ostavinu zbog povrede nužnog dijela nasljedstva.

Broj presude: Rev 1114/2018-2, od 21. travnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Isto tako neosnovano tužitelj ukazuje da bi se u konkretnom slučaju radilo o zajmu, te da je u ostavinskom postupku trebalo prijaviti dugovanje tuženika prema prednici stranaka. I u tom dijelu tužitelj osporava utvrđeno činjenično stanje, pri čemu valja naglasiti da niti iz jednog provedenog dokaza, a posebice izjave prednice od 18. listopada 1994., ne proizlazi da bi sporni novac bio pozajmljen od strane prednice parničnih stranaka tuženiku.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)