O nama

RRiF-plus d.o.o. je nakladničko - konzultantsko i trgovačko društvo koje izdaje časopise, stručne priručnike iz područja računovodstva, financija, poreza i prava, te održava seminare i daje konzultacije. Najveća naklada u Hrvatskoj naših časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE te časopisa PRAVO I POREZI potvrđuje ugled i uvažavanje koje su dostigli na tržištu stručne literature.

Savjetovanja općeg i specijalističkog sadržaja održavamo prema našem programu ili zahtjevima naših naručitelja. Preporučujemo individualno ugovaranje poslovnog i poreznog savjetovanja kako biste imali pouzdane naputke, usmene i pisane odgovore. Naš cilj je da klijentima pružimo pouzdane savjete te provjerene i pravodobne informacije. To je ključ svakog uspjeha i ne dopustite da Vas zbog neznanja u tome drugi preteknu ili da platite više poreza nego što treba ili pak visoke kazne. Za to nije nužno gubiti vrijeme istražujući beskrajne stranice zakonskih tekstova i drugih propisa. Taj mukotrpni posao za Vas obavljaju naši stručnjaci. Pravodobno ćemo Vas upozoriti na sve aktualne obveze, na razumljiv način i uz praktične primjere objasniti ćemo novitete u propisima, educirati, ponuditi Vam stručnu literaturu i dati savjet sukladno Vašim potrebama: telefonom, usmeno, a i pismeno na Vaš upit. Uz to preporučujemo i pretplatu na naše stalne časopise Računovodstvo, revizija i financije, te Pravo i porezi.

Časopis Računovodstvo, revizija i financije obrađuje problematiku iz područja primijenjenog dvostavnog knjigovodstva i financijskog izvješćivanja trgovačkih društava i obrtnika dobitaša. Također se objašnjavaju i postupci u računovodstvu proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, te način vođenja jednostavnog knjigovodstva za obrtnike i slobodna zanimanja. Za sve pravne i fizičke osobe obrađuje se porezna problematika. U člancima se daju praktične upute kako postupiti kod obračuna pojedinog poreza te prilikom sastavljanja godišnjih poreznih prijava (PDV, PD, DOH i dr.). Značajni prostor posvećuje se poslovnim financijama i trgovačkom pravu, kao i pitanjima iz radnopravnih odnosa. Ostale rubrike prate svaki broj ovog časopisa. Tiska se u koloru što daje ugodan i lako prepoznatljiv pregled izložene materije. Prosječni opseg jednog časopisa je oko 200 stranica A4 formata.

U časopisu Pravo i porezi objavljuju se originalna tumačenja i stajališta glede primjene propisa od strane pojedinih ministarstava o porezima, carinama, trgovačkom poslovanju, uputa Državnog inspektorata i dr. Posebno ističemo prikaz domaće i inozemne sudske prakse i stajališta te presude iz EU. U tom časopisu objavljuju se odgovori na stručne probleme u rubrici "Vi pitate – mi odgovaramo".

RRiF-ov porezni priručnik je zbirka poreznih propisa u 8 knjiga, umetnutih u dvije posebno oblikoivane kutije, opsega više od 3.000 stranica, a koja se isporučuje u pretplati i obnavlja se svake godine. Sadrži cjelokupni porezni sustav Hrvatske, autorske komentare i poveznice s poreznim i drugim propisima, sistematizirana stajališta Ministarstva financija - Porezne uprave i poreznu sudsku praksu. Sve to sadržano je i na priloženom CD-u koji pak omogućuje pretraživanje cjelokupne pisane građe prema odgovarajućem pojmu Porezni postupak (s primjerima) u slučaju spora u poreznim stvarima je posebno vrijedan dodatak. Ovaj priručnik se ažurira tijekom godine. U pretplatnu cijenu je uračunano i ažuriranje.

Stručna tematika koju obrađuju naši časopisi je sistematizirana u drugim knjigama. Posebno ističemo vrijedne komentare kao što su Zakon o obveznim odnosima i Zakon o trgovačkim društvima.

Tekuća zbivanja posebno tumačimo na našim seminarima koji su prilagođeni nastalim promjenama i potrebama korisnika.

Cjeloživotno učenje omogućujemo našim korisnicima stručnim usavršavanjem u okviru RRiF-ovog Učilišta za poduzetništvo. Ono sadrži posebne programe dopunskog praktičnog obrazovanja i usavršavanja, koji kad se završe, mogu se upisati i u radnu knjižicu. Tu su na prvom mjestu programi osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje knjigovodstvenih, financijskih i računovodstvenih poslova.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment je trogodišnji stručni studij utemeljen prema načelima Bolonjskog procesa. Završetkom trogodišnjeg studija stječe se 180 ECTS bodova i suvremeni stručni naziv "stručni prvostupnik ekonomije". Diplomanti ove struke nalaze vrlo lako i brzo zaposlenje. Radi se o zanimanju koje je potrebno upravi svakog poduzetnika, a rado se primaju i u državnoj ili lokalnoj samoupravi.

To je "pravo znanje za pravo zvanje"

Zainteresirani mogu dobiti dopunske informacije na tel.: 01/4699 -735.

Koristite RRiF za vaš osobni i poslovni probitak!

Za sve ostalo što Vam može biti potrebno (npr. posebni ugovori o poreznom savjetovanju, pomoć u poreznim i drugim pravnim pitanjima i sporovima), možete nam se obratiti i mi ćemo Vam u tome pomoći.

Gdje smo ?

Prikaži RRiF grupa na karti