Prilog stručne obavijesti 6/2011

Web izdanje 187,50 KN
24,89 EUR
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
IV OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI
V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U LIPNJU 2011.
VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2011.