RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 10.2012, str. 4

1. NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA - ZA DRUŠTVA, OBRTNIKE, SLOBODNA ZANIMANJA, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST

1.1. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

1.1.1. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo odnosi se na sve pravne i fizičke osobe, proračunske korisnike i neprofitne organizacije, odnosno sve osobe koje ostvaruju prava na nadoknadu dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo

1.1.2. Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu

1.2. PRIJEDLOG ODLUKA ZA ISPLATU NEOPOREZIVIH SVOTA

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 10.2012, str. 13

1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

2. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE

2.2. OSOBNI ODBITCI

2.2.1. Osobni odbitci za posloprimce

2.2.2. Osobni odbitci na području posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima

2.3. STOPE POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA

2.4. OBRAČUN PLAĆE - DOPRINOSI I POREZI

2.4.1. Preračunavanje neto plaće u bruto plaću

2.5. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

2.6. BLAGDANI I NERADNI DANI U 2012.

2.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2012.

2.8. UTVRĐIVANJE PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK

2.9. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA

2.10. OTPREMNINA PREMA ZAKONU O RADU

2.11. STATISTIKA - PROSJECI PLAĆA

3. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

obav - 10.2012, str. 33

1. OBVEZNICI, STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA

1.1. PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA

1.2. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE

2. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA

2.1. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM DIVIDENDAMA I UDJELIMA U DOBITKU

IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

obav - 10.2012, str. 37
1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 10.2012, str. 38

1. PRIMJENA NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

2. PREGLED NAJNIŽIH OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA TE STOPA OD 1994. DO 2011.

2.1. OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADA , POTPORA I OTPREMNINA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA (TZV. PRORAČUNSKA OSNOVICA)

2.2. OSNOVICA ZA IZRAČUN PLAĆA ZA KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA I JAVNE SLUŽBE ZA 2012.

3. OSIGURANICI, OSNOVICE, STOPE I SVOTE DOPRINOSA U 2012.

4. BENIFICIRANI STAŽ ZAPOSLENIKA

VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 10.2012, str. 45
  • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

obav - 10.2012, str. 47

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

1.1. UPLATA PDV-a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU

1.2. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

2. POREZ NA POTROŠNJU

3. POREZ NA DOBITAK

4. POREZ PO ODBITKU

5. POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA)

6. KOMORSKI DOPRINOS

6.1. DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

6.2. DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

7. TURISTIČKA ČLANARINA

8. SPOMENIČKA RENTA

8.1. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA STOPI NA UKUPAN PRIHOD

8.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA

9. NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 10.2012, str. 52
1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU

2. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

3. OBVEZNICI REVIZIJE

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 10.2012, str. 53

 

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. VODEĆI BROJEVI BANAKA

4. OIB U PLATNOM PROMETU

5. STOPA ZATEZNE I UGOVORNE KAMATE

5.1. PREGLED STOPA UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA OD 1. I. 2012.

5.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. - 2011.

5.3. ZAJMOVI, KAMATE I POREZI U 1. POLUGODIŠTU 2012.

6. DEVIZNO POSLOVANJE

6.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI I KUNSKA GOTOVINA

6.1.1. Naplata

6.1.2. Plaćanje

6. 2. DEVIZNA BLAGAJNA

6. 3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE I ČEKOVA I KUNA

6. 4. ČLANCI I PROPISI IZ PODRUČJA DEVIZNOG POSLOVANJA

7. ZASTARA

8. SREDNJI TEČAJ HNB-a NA DAN 31.12.2011.

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

obav - 10.2012, str. 62

1. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ, SPOMENIČKU RENTU, ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I ŠIFRE GRADA / OPĆINE ZA R-SM

2. UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)