Prilog stručne obavijesti 2/2019

I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI
II. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
IV. DOHOTCI OD KAPITALA I IMOVINE
VI. MEĐUNARODNI UGOVORI
VII. KAMATE
VIII. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA
IX. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA
X. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2019.