Prilog stručne obavijesti 2/2020

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
II. Obrtnici i slobodna zanimanja
III. Oporezivanje drugih dohodaka
IV. Dohodci od kapitala i imovine
VI. Međunarodni ugovori
VII. Kamate
VIII. Zastara i rokovi plaćanja
IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja
X. Računovodstvene informacije
XI. Zakonska plaćanja
XII. Pregled uplatnih računa u 2020.
XIII. Turistička pristojba - visine, rokovi plaćanja i uplatni računi u 2020.