Prilog stručne obavijesti 2/2020

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:
II. Obrtnici i slobodna zanimanja
Autor:
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:
IV. Dohodci od kapitala i imovine
Autor:
VI. Međunarodni ugovori
Autor:
VII. Kamate
Autor:
VIII. Zastara i rokovi plaćanja
Autor:
IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja
Autor:
X. Računovodstvene informacije
Autor:
XI. Zakonska plaćanja
Autor:
XII. Pregled uplatnih računa u 2020.
Autor:
XIII. Turistička pristojba - visine, rokovi plaćanja i uplatni računi u 2020.
Autor: