Prilog stručne obavijesti 2/2021

I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe
III. Obrtnici i slobodna zanimanja
IV. Oporezivanje drugih dohodaka
V. Dohodci od kapitala i imovine
VII. Međunarodni ugovori
VIII. Kamate
IX. Zastara i rokovi plaćanja
X. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja
XI. Računovodstvene informacije
XII. Zakonska plaćanja
XIII. Pregled uplatnih računa u 2021.