Prilog stručne obavijesti 2/2022

I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
II.PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
IV.OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
V.DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE
VI.IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD
VII.MEĐUNARODNI UGOVORI
VIII.KAMATE
IX.ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA
X.ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA
XI.RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
XII.ZAKONSKA PLAĆANJA
XIII.PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2022.