Prilog stručne obavijesti 2/2023

I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD
VII. MEĐUNARODNI UGOVORI
VIII. KAMATE
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA
XI. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.