Objava Međunarodnih revizijskih standarda

Datum: 06.05.2010, Četvrtak
Autor: Z.T.

Na temelju čl. 5. i čl. 39. st. 2. t. 7. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. i 139/08.) te čl. 16. t. 8. Statuta Hrvatske revizorske Komore, Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore donijelo je:

  • ODLUKU O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA
  • MEĐUNARODNIH STANDARDA KONTROLE KVALITETE
  • MEĐUNARODNIH SMJERNICA REVIZIJSKE PRAKSE

Objava ove Odluke je u Narodnim novinama 49/2010. od 21. travnja, a navedeni standardi primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na dan 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma, do sljedećih izmjena i objave.

Ovom objavom prestala je važiti Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete (Nar. nov., br. 71/09.), izvorne edicije IFAC-a 2008.

Iznimno, Međunarodni revizijski standardi i standardi kvalitete izvorne edicije IFAC-a 2008. godine (Nar. nov., br. 71/09.) ostaju u primjeni za revizije započete s njihovom primjenom, sve do okončanja tih postupaka.

Ovu Odluku možete vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti