Objavljen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 19.06.2013, Srijeda
Autor: Š.G.

Nakon dugog iščekivanja objavljen Zakon o porezu na dodanu vrijednost  (Nar. nov. br. 73/13.) koji stupa na snagu 26. lipnja odnosno 1. srpnja ove godine tj. pristupanjem Hrvatske EU. To je dobrim dijelom novi sustav oporezivanja isporuke dobara i usluga kao i stjecanja dobara i usluga s područja EU odnosno uvoza dobara i usluga kojeg svi porezni obveznici na koje se ovaj Zakon odnosi moraju primijeniti  od 1. srpnja ove godine. Zakon je objavljen 12 dana prije početka primjene, prije pristupanja EU. Za tih desetak dana treba promijeniti softver za porezne evidencije, izdavanje računa, za obračun PDV-a za stjecanje dobara u EU, treba promijeniti način oporezivanja mnoštva dobara i usluga i mnoštvo drugih poslova. Računovođe imaju 12 dana i 12 noći da sve pripreme kao bi slavlje političara za ulazak u EU bio potpuni uspjeh. Nije im prvi put. Tekst Zakona o porezu na dodanu vrijednost možete pronaći na ovoj adresi www.narodne-novine.nn.hr 

Detaljnije o primjeni novoobjavljenog Zakona pogledajte u časopisu RRiF br. 7/13. koji izlazi početkom sljedećeg tjedna. (Š.G.)

 

Povratak na vijesti