Objavljena je minimalna plaća za 2024. godinu

Datum: 31.10.2023, Utorak
Autor: A.B.

Plaća predstavlja novčanu naknadu koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Prema Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18. i 120/21.) pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.).

Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Tako je i svota minimalne plaće za 2024. godinu utvrđena Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.).

U skladu sa svime navedenim, a na temelju navedene Uredbe, minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine iznosi 840,00 € bruto.

Povratak na vijesti