Objavljene je su izmjene i dopune Općeg poreznog Zakona

Datum: 18.06.2013, Utorak
Autor: Š.G.

Objavljene su izmjene i dopune i Općeg poreznog Zakona (Nar. nov. br. 73/13.) od kojih u ovom trenutku ističemo posebno čl. 54.b.koji dopušta neke iznimke od izdavanja računa, a time automatski i iznimke od obveze fiskalizacije tih računa.

Prema odredbama čl. 54b. Općeg poreznog zakona (Nar. nov. br. 147/08. do 73/13.),  računi se ne moraju izdavati ako se promet ostvaruje od:

-  priređivanja lutrijskih igara, 

- igara klađenja, 

- igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, 

- ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, 

- ako se prodaja obavlja putem automata, 

- ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 

- ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

Prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima u smislu ovoga Zakona smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja:

– na štandovima i klupama na tržnicama na malo

– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Svi ostali poslovni subjekti moraju izdavati račune bilo da su porezni obveznici i prema poreznim propisima moraju voditi knjige i evidencije bilo da su drugi subjekti koji poslovne knjige i evidencije moraju voditi prema drugim propisima. 

OPZ je stupio na snagu 26. lipnja  osim članaka odnosno danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te članka 19. Izmjena i dopuna (riječ je o čl. 177. OPZ-a) koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

 

 

Povratak na vijesti