RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun dospjele a neisplaćene otpremnine

Predmet: Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

Broj presude: Gž-3764/16, od 17. svibnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Okolnost da je pravna osoba u ožujku mjesecu 2015. godine knjižila obvezu isplate otpremnine sa datumom 31. ožujka 2015. godine što znači da je upravo u tome periodu bila spremna otpremninu platiti nije od nikakvog utjecaja na zakonitost pobijane odluke, jer bit nije u tome kada su okrivljenici bili spremni platiti otpremninu, već kada su je doista i platili, a ista je plaćena znatno nakon propisanog roka, što je u postupku nesporno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)