Obračun PDV-a na honorare nerezidenata

Datum: 25.04.2019, Četvrtak
Klasa: 410-01/2019-001/644
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik Zagrebačko kazalište mladih iz Zagreba, Nikole Tesle 7, je ustanova koja se bavi izvođačkom umjetnošću, i nije upisana u registar obveznika PDV-a već je radi transakcije s EU samo registrirana za potrebe.

            U svom upitu porezni obveznik ističe da učestalo surađuje sa stranim umjetnicima, koji su u svojoj matičnoj zemlji registrirani kao samostalni umjetnici koji vode poslovne knjige ili sa malim samostalnim poduzetnicima koji također vode poslovne knjige i sami uplaćuju poreze i doprinose u matičnoj zemlji, i koji za svoje usluge izdaju račune u bruto iznosu za svoj umjetnički rad.

            Radi navedenog, traži se odgovor na pitanje je li na tako izdani račun u bruto iznosu, osim obveze plaćanja PDV-a postoji i obveza plaćanja poreza i doprinosa, ako je izdavatelj računa obveznik plaćanja poreza i doprinosa i svojoj zemlji, ili se bruto iznos tretira kao iznos u kojem su uključeni porezi i doprinosi.

            U svezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Povratak na mišljenja