Obračun PDV-a na vlastitu potrošnju od 1. kolovoza 2009.

Datum: 24.09.2009, Četvrtak
Autor: Lj.M.

Povećanje stope PDV-a od 22% na stopu od 23% stupilo je na snagu, odnosno primjenjuje se od 1. kolovoza 2009. temeljem izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja je objavljena u Nar.nov., br. 94/09. To znači da društva kao i obrtnici – "dohodaši" (obveznici PDV-a) trebaju na sve isporuke dobara i usluga od 1. kolovoza 2009., na izdanim računima koji se odnose na te isporuke, obračunati novu stopu PDV-a od 23%.
Navedena obveza se odnosi i na račune vlastite potrošnje zato što je čl. 2. st. 1 t. 2.c. Zakona o PDV-u navedeno da je predmet oporezivanja "stvaranje rashoda i korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka, odnosno dobiti." Osnovica je prema čl. 8. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar.nov., br. 47/95. do 94/09., dalje: Zakon o PDV-u) visina iskazanog rashoda, odnosno 30% mjesečne svote amortizacije. To je porezno nepriznati trošak koji povećava osnovicu poreza na dobitak društava, sukladno čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br. 177/04. do 146/08.).
Kako se radi o rashodu – amortizaciji koja se odnosi na kolovoz 2008., na računu vlastite potrošnje za kolovoz trebate obračunati PDV po stopi od 23% jer je porezna obveza nastala u kolovozu, a stopa PDV od 23% primjenjuje se na sve promete od 1. kolovoza 2009.

Povratak na vijesti