Obračun PDV-a u nautičkom turizmu stranog obveznika koji ukrcava goste u Crnoj Gori i plovi u RH

Datum: 07.05.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/13-01/2099
Davatelj: Porezna uprava

Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi obračuna PDV-a u nautičkom turizmu te u vezi s tim postavljate pitanje tko, gdje i kako plaća PDV u slučaju kada crnogorska čarter kompanija koja će od hrvatskog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zatražiti odobrenje za kabotažu ukrcava goste u luci Kotor (Crna Gora) na jahtu dužine 65 metara koja plovi pod panamskom zastavom te isti dan kreće za Hrvatsku gdje će ploviti 15 dana i nakon toga iskrcati te goste ponovo u luci Kotor (Crna Gora)?
Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07. do 152/14.) kao jedna od usluga u nautičkom turizmu propisano je „iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.)“.
Člankom 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (Nar. nov., br. 99/13.), između ostalog, propisano je da je charter djelatnost iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.
Prema tome, kod charter djelatnosti se radi o obavljanju usluga, odnosno o usluzi davanja na korištenje plovila te se stoga na takvu uslugu primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) kojima se propisuje mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, u ovom slučaju plovila.
Određivanje mjesta oporezivanja kod navedene usluge ovisi o tome obavlja li se usluga iznajmljivanja plovila poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik te o tome obavlja li se kratkotrajno iznajmljivanje ili dugotrajno iznajmljivanje plovila. Pretpostavljamo da se u predmetnom slučaju radi o kratkotrajnom iznajmljivanju plovila.
Sukladno čl. 23. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge.
Kratkotrajnim iznajmljivanjem smatra se neprekidno posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana, odnosno, u slučaju plovila, najviše 90 dana.
U skladu s navedenim, mjesto obavljanja usluge chartera, odnosno davanja na korištenje plovila, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu u slučaju kratkotrajnog iznajmljivanja plovila smatra se mjesto gdje se to plovilo stvarno stavlja na raspolaganje primatelju usluge. Prema tome, ako charter kompanija, kao što je u predmetnom slučaju riječ, u Crnoj Gori ukrca goste na plovilo, bez obzira na zastavu plovila, tada je mjesto obavljanja usluge chartera Crna Gora jer je tamo plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge obzirom da se radi o usluzi koja traje kraće od 90 dana. U tom slučaju charter kompanija se treba obratiti crnogorskim poreznim vlastima te provjeriti da li je obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u navedenoj državi. Naime, u navedenom slučaju usluga chartera ne podliježe odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u.
 

Povratak na mišljenja