Obračun plaće i mjesečni fond sati radnika

Datum: 19.01.2022, Srijeda
Autor: H. V.

U praksi se često događa da poslodavci prilikom obračuna plaće moraju izračunati mjesečni fond sati za pojedine radnike.

Prvenstveno napominjemo kako plaća radnika može biti određena propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu kao točno određena mjesečna svota plaće (tzv. fiksna plaća), ali je isto tako moguće i ugovaranje plaće po satu (tzv. plaća po satu) ili ugovaranje plaće kao umnoška osnovice za obračun plaće i određenog koeficijenta, primjerice koeficijenta radnog mjesta ili slično.

Ako je plaća radnika ugovorena kao točno određena mjesečna svota plaće (tzv. fiksna plaća), poslodavac je svaki mjesec obvezan isplatiti radniku ugovorenu svotu plaće, neovisno o odrađenom mjesečnom fondu sati. Drugim riječima, u tim slučajevima poslodavac ne mora računati mjesečni fond sati radnika.

Ako je pak plaća radnika ugovorena ili određena kao plaća po satu, poslodavac mora izračunati mjesečni fond sati radnika. S obzirom na to da Zakon o radu ne propisuje mjesečni fond sati, mjesečni fond sati poslodavca izračunava ovisno o konkretnom rasporedu radnog vremena radnika, za svaki pojedini mjesec za koji obračunava plaću.

Više o obračunu plaće radnika prema mjesečnom fondu sati kao i tablicu radnih i neradnih dana i sati u 2022. godini možete pronaći u članku Obračun plaće prema radnim satima, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 1/21.

Povratak na vijesti