Webinar
Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka

13. lipnja 2023. webinar "Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka te ostale aktualnosti"


Mjesto Vrijeme održavanja
web13. lipnja 2023. (utorak) u 9:30 sati
 

Poslodavci mogu pri zapošljavanju koristiti neke olakšice kod obračuna poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja na temelju kojih su troškovi javnih davanja manji. Neke olakšice koje su omogućene kroz porezni sustav odnose se samo na zaposlenike te se tako omogućuje poslodavcima osigurati manje izdatke za bruto-primitak i doprinose na plaću. Novi je Zakon o radu i nove su odredbe o iskazivanju podataka na isplatnoj listi, brojne su dvojbe kod utvrđivanja naknade plaće, isplaćuju se dividende i udijeli u dobitku rezidentima i nerezidentima. Na ta i još mnoga druga pitanja vezana za obračun plaće i naknadu plaće odgovorit ćemo na ovom webinaru.

Novi obračun plaće u 2023. godini te ostale aktualnosti
Predavačica: Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovl. rač., v. pred.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

Program:

 • Novi obračun plaće i nove isplatne liste – na što treba paziti
 • Paušalna naknada za rad od kuće i ostali troškovi koji se mogu neoporezivo nadoknaditi radnicima koji rade od kuće i naknade radnicima koji rade na daljinu
 • Isplata dividende i udjela u dobitku (oporezivi i neoporezivi)
 • Isplata stipendija i naknade za praksu učenika, primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak
 • Isplata naknade štete zbog ozljede na radu
 • Dodjela i opcijska kupnja vlastitih dionica
 • Isplata primitaka nasljednicima radnika

Novosti vezane za obračune u 2023 godini, ostali primitci
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl oec, ovl. rev., ACCA, v. pred.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Očinski dopust radnika i samostalnih osiguranika
 • Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Zapošljavanje mlade osobe i osobe koja se prvi puta zapošljava – strani radnici
 • Neplaćeni i plaćeni dopust
 • Podmirivanje premije za životno osiguranje, dopunsko, dodatno zdravstveno osiguranje
 • Posebnosti kod utvrđivanja bolovanja
 • Novosti vezane za promjene u Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Utvrđivanje plaće za strane državljane

Olakšice za radnike, poslodavce i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sezonski radnici na stalnim sezonskim poslovima i sezonski radnici u poljoprivredi
 • Zapošljavanje osoba na području posebne državne skrbi
 • Osobni odbitak nerezidenata
 • Obveza evidentiranja podataka na PK-kartici
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak radnika (za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji)
 • Korištenje osobnog odbitka kod posljednjeg obračuna plaće za bivšeg radnika
 • Obračun plaće za hrvatskoga ratnog vojnog invalida
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika
 • Isplate bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun plaće
 • Isplata nagrade za radne rezultate

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 13. lipnja 2023. godine (utorak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
13. lipnja 2023. webinar "Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka te ostale aktualnosti"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

BIKOVO