Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove za usluge smještaja po stopi od 10%

Datum: 16.11.2007, Petak
Klasa: 410-01/07-01/1361
Davatelj: Porezna uprava

Gospodin D.P., vlasnik obrta »F.« economic consulting, obratio nam se s upitom podliježe li primljeni predujam za buduću uslugu smještaja oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, uz uvjet da pružatelj usluge smještaja ispunjava sve uvjete propisane člankom 10a. stavak 2. točka a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), te treba li, u slučaju da se primljeni predujmovi za buduće usluge smještaja oporezuju po stopi 10%, izvršiti ispravak računa i porez na dodanu vrijednost obračunati po stopi 22%, ako je primljen predujam, a usluga je otkazana od cijele grupe ili nekoliko gostiju, te se neće izvršiti povrat plaćenih sredstava.

Odredbom članka 7. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da za primljene predujmove porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su naplaćeni. Za primljene predujmove mora se ispostaviti račun prema članku 15. stavak 3. ovoga Zakona.

Prema odredbi članka 78. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), ispostavljeni račun za primljeni predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pri isporuci dobra odnosno obavljanju usluge ispostavlja se račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Primljeni predujam predstavlja bruto naknadu iz koje se preračunatom stopom iz članka 57. ovoga Pravilnika treba izračunati iznos poreza na dodanu vrijednost.

Ako porezni obveznik primi predujam za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge, koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% u smislu članka 10a. stavak 2. točka a) Zakona, primatelj predujma odnosno pružatelj tih usluga obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 10%, te izdati račun sa svim elementima propisanim u članku 15. stavak 3. Zakona.

Iz upita nije jasno što će biti s uplaćenim predujmovima za uslugu smještaja koja je otkazana. Sve dok se predujam za uslugu smještaja ne vrati uplatitelju, postoji obveza poreza na dodanu vrijednost za primljeni predujam. Postoji mogućnost da se uplaćeni predujam za uslugu smještaja oporeziv po stopi 10%, ne vraća već se upotrijebi kao predujam za neku uslugu oporezivu po stopi 22%. U tom slučaju se uplatitelj predujma i primatelj predujma moraju usuglasiti te na odgovarajući način provesti ispravak računa za predujam oporeziv po stopi 10% i izdavanje novog računa za predujam oporeziv po stopi 22%. Isto se odnosi i na slučaj kada se dio predujma zadrži kao naknada za rezervaciju smještaja, ako je tako ugovoreno. Usluga rezervacije smještaja je tada odvojena usluga od same usluge smještaja koja može kasnije uslijediti, ali i ne mora ako gost otkaže smještaj.

U slučaju da se primljeni predujam ne vrati, nego prema ugovoru sa uplatiteljem predujma zadrži na ime odštete iz članka 21. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuje da naknada štete zbog raskida ugovora predstavlja odštetu koja ne podliježe oporezivanju ako uplatitelj za to nije stekao nikakva dobra ili koristio usluge, tada zadržana novčana sredstva predstavljaju naknadu štete zbog otkazivanja smještaja, koja ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja