Webinar
Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu

22. travnja 2021. webinar "Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu"


Mjesto Vrijeme održavanja
web22. travnja 2021. (četvrtak) u 10:00 sati

Troškovi službenog puta nastaju gotovo kod svih poduzetnika. Pri obračunu putnog naloga potrebno je uzeti u obzir posebnosti koje se u nadzoru Porezne uprave mogu pokazati jako bitnima. Jednako tako, poduzetnici koji rade na terenu isplaćuju svojim radnicima dnevnice za rad na terenu. Isplata dnevnice za rad na terenu također može u nekim slučajevima biti dvojbena. Stoga ćemo na ovom webinaru skrenuti pozornost na detalje o kojima isplatitelji pri isplati i obračunu trebaju posebno voditi računa kako ne bi došli u sukob s razmišljanjem Porezne uprave.

Ovaj je webinar namijenjen svim članovima društva, tajnicama, voditeljima ureda, knjigovođama, računovođama i ostalim djelatnicima koji vode računa o obračunu i kontroli putnih naloga.

Program webinara

Aktualnosti u obračunu troškova na službenom putu
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Pravo radnika na naknadu troškova koji nastaju na službenom putu nije jednako kao i mogućnost isplate bez obveze oporezivanja
 • Obračun troškova koji nastaju na službenom putu
 • Utvrđivanje dnevnica za službeni put u tuzemstvo i u inozemstvo
 • Isplata dnevnice u slučaju osiguranja prehrane
 • Isplata dnevnice radniku u slučaju reprezentacije
 • Vjerodostojna isprava za naknadu troškova koji nastaju na službenom putu – putni nalog, sadržaj putnog naloga, rok za njegovo izdavanje i rok za njegovo ispunjavanje
 • Isplata troškova službenog puta članovima društva
 • Pravo na dnevnicu i prekovremeni rad
 • Trajanje službenog puta te razlika službenog puta i terenskog rada
 • Obračun uporabe privatnog automobila za potrebe službenog puta, obračun loco-vožnje

Aktualnosti vezane za obračun dnevnica za rad na terenu i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Evidencija naknade za odvojeni život
 • Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
 • Za koje se države treba obračunati doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a za koje ne
 • Vjerodostojna isprava za obračun dnevnice za rad na terenu
 • Svote neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
 • Koja se naknada troškova putovanja može nadoknaditi osobama na obrazovanju
 • Kada se može priznati dnevni odmor
 • Troškovi službenog puta koji se isplaćuje osobama koje nisu zaposlene

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  22. travnja 2021. godine (četvrtak)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
22. travnja 2021. webinar "Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEETVA