Obračunavanje PDV-a na okvire za naočale

Datum: 04.02.2009, Srijeda
Klasa: 413-01/09-01/19
Davatelj: Carinska uprava

U vezi Vašeg upita glede primjene carinskih propisa koji se odnose na obračun PDV a na dioptrijske okvire u odnosu na pitanje da li se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost o plaćanju PDV a po stopi od 0 mogu primijeniti i na dioptrijske okvire ili se za navedeni proizvod PDV obračunava po stopi od 22 na temelju pribavljenog mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave očitujemo se kako slijedi Odredbama članka 10a stavak 1 točka e Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 47 95 76 07 propisano je da se PDV plaća po stopi 0 na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo implantati srčani zalisci elektronski stimulatori umjetni zglobovi materijal za osteosintezu stentovi ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja