Obračunavanje trošarine na drveni ugljen skladno Zakonu o trošarinama

Datum: 14.05.2015, Četvrtak
Klasa: 410-19/15-03/344
Davatelj: Carinska uprava

Pitate da li se na proizvod drveni ugljen namijenjen za roštilj pojedinačnog pakiranja od 2 5 kg tarifne oznake KN 4402 9000 90 obračunava trošarina Člankom 2 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 prihvaćene su između ostaloga u potpunosti odredbe Direktive Vijeća 2003 96 EZ od 27 listopada 2003 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Člankom 2 st 4 t a Direktive propisano je da se Direktiva ne primjenjuje na oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 4401 i 4402 Nadalje tarifne oznake ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja