Obračunsko plaćanje i blokada računa

Datum: 16.09.2010, Četvrtak
Autor: V.B.

Još uvijek vrijedeći (stari) Zakon o platnom prometu u zemlji sadrži odredbu o zabrani obračunskog plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga i dr.) ako poslovni subjekt ima blokiran račun zbog dospjelih a nepodmirenih obveza. Tom odredbom se želi spriječiti izigravanje vjerovnika u redoslijedu plaćanja, što znači da se obveze trebaju ispuniti plaćanjem na račun, a ne obračunskim plaćanjem.

U novom Zakonu o platnom prometu takve zabrane nema. Međutim, ta zabrana je propisana drugim zakonom, Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Zabrana obračunskog plaćanja uređena je još detaljnije nego što je to sada, proširena je i na obvezu polaganja utržka na račun (pa i u vrijeme blokade), te se propisuje zabrana raspolaganja oročenim novčanim sredstvima. Za prekršaj su propisane novčane kazne, no i vjerovnici mogu tužbom zahtijevati plaćanje svoje tražbine od onih koji su obavili obračunska plaćanja, itd.

Detaljnije o ovoj problematici možete pročitati u RRiF br. 9/10.

Povratak na vijesti