Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima

Datum: 16.06.2017, Petak
Klasa: 041-02/17-01/61
Davatelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Nastavno na Vaš upit vezan za obradu osobnih podataka odnosno pravo obrade osobnih podataka fizičkih osoba tj osobnog identifikacijskog broja OIB u vidu njegovog isticanja na računima koji se dostavljaju kao obična pošiljka od strane različitih institucija i privatnih društava te dodatno pojašnjenje vezano uz neisticanje OIB a potrošača na računima koje izdaju razna trgovačka društva primjerice trgovački centri obrti postolar pekare i sl Sva pitanja u vezi uvođenja određivanja dodjeljivanja i korištenja osobnog identifikacijskog broja određena su odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju Nar nov br 60 08 U odredbama čl 2 Zakona o osobnom identifikacijskom broju određeno je kako je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka te se u smislu čl 2 Zakona o zaštiti osobnih podataka Nar nov br 106 12 smatra osobnim podatkom kojim se identificira određena fizička osoba Osobni identifikacijski broj sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka ne smatra se tajnim već povjerljivim osobnim podatkom te se smije koristiti uz uvjete određene čl 7 Zakona o zaštiti osobnih podataka ako za obradu osobnih podataka postoji zakonita svrha i pravni temelj ako je njegova obrada u skladu s posebnim zakonima primjerice Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i sl isti se može koristiti uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite što podrazumijeva njegovu obradu u točno određenu svrhu nedvojbena identifikacija osobe i dostupnost istog samo za svrhu u koju je prikupljen Člankom 5 Zakona o osobnom identifikacijskom broju određeno kako su korisnici osobnoga identifikacijskog broja državna tijela jedinice lokalne i područne regionalne samouprave pravne osobe koje se dijelom financiraju izravno ili neizravno iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti odnosno koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka Iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi kako su ga ovlaštene tražiti sve pravne osobe koje se financiraju u cijelosti ili djelomično iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave primjerice Vodoopskrba i odvodnja HRT HEP Zagrebački holding Nadalje korisnici osobnog identifikacijskog broja mogu biti druge fizičke ili pravne osobe ukoliko je to propisano drugim zakonom Zakonom o elektroničkim komunikacijama Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Primjerice pružatelji telekomunikacijskih usluga mogu od građana zatražiti dostavu osobnog identifikacijskog broja sukladno odredbama čl 108 st 6 Zakona o elektroničkim komunikacijama Nar nov ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja